Welkom bij ggzbeleid.nl

Deze website gaf informatie over de beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. De website bevatte een uitgebreide databank met enkele duizenden documenten.

ggzbeleid.nl was een persoonlijk initiatief bedoeld voor beleidsmedewerkers en controllers van ggz-instellingen.

Nu na ruim 10 jaar heb ik besloten mijn energie meer in andere zaken te steken. Het actueel houden van de databank kost me gewoon te veel tijd.

Bovendien zijn vandaag de dag de belangrijke site's voor het ggzbeleid zoals die van de NZa en VWS veel toegankelijker geworden dan destijds.

Ik bedank bij deze de meer dan 100.000 bezoekers die mijn site jaarlijks bezochten.

De site is nu beperkt tot de overzichtsartikelen die ik afgelopen jaren heb geschreven en wellicht nog zal schrijven. x

 

 

email

contact

wie ben ik